Tlačová správa Asociácie TAXI SR (ATX SR)

od autora: | 16. apríla 2020

Zástupcovia ATX SR boli pozvaní na rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, cestovného ruchu a výstavby SR p. Jaroslavom Kmeťom.
Na včerajšom stretnutí rokovali o aktuálnej situácii taxislužieb a taxikárov počas obmedzení z dôvodu opatrení kvoli pandémii COVID 19.
„Rokovanie bolo veľmi konštruktívne, prezentovali sme pánovi štátnemu tajomníkovi Jaroslavovi Kmeťovi naše návrhy na riešenie dopadov krízy na taxikárov, živnostníkov a SZČO.“ konštatoval prezident ATX SR Branislav Masár.
„Za kľúčové považujeme podporiť všetkých dotknutých podnikateľov v taxislužbe, ktorú vláda zakázala prevádzkovať 16.3.2020 sumou najmenej 500 eur, ktorá cca zodpovedá výške čistej minimálnej mzdy. Táto podpora má byť záchranným kolesom a nie poistným plnením. Preto ju nemožno viazať na sociálne poistenie, ani zohľadnovať časové obdobie podnikania, či existenciu rôznych záväzkov týchto osôb, ktoré sú doslova existenčne ohrození.“ pokračoval prezident ATX SR.
Stretnutia sa zúčastnil aj p. Jan Palenčár, viceprezident Slovenského živnostenského zväzu, ktorý podporuje požiadavky taxikárov, nakoľko v rovnakej situácii sú tisíce SZČO a živnostníkov iných profesií.
„Otvorili sme aj tému potreby novelizácie zákona o cestnej doprave, ktorého aktuálne nastavenie z roku 2019 veľkou mierou prispelo k nepriaznivej situácii taxikárov.
Zhodli sme sa na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá posúdi návrhy ATX SR a zhodnotí potrebu prípadných legislatívnych zmien v rámci intenzívnej spolupráci na tomto procese.“ uzavrel Branislav Masár.
Všetky požiadavky a návrhy ATX SR budú publikované na našom webe a fb profile.