Prihláška za člena

Členstvo v našom združení je dobrovoľné. Registrovať sa môže každý, pričom s cieľom zefektívnenia času a víziou spojiť čo najväčší počet taxikárov, preferujeme zástupcov taxikárov vo forme právnických osôb (firiem, alebo taxi dispečingov), ale aj SZČO, ktorí zastupujú väčší počet vozov. Vyplnenú prihlášku nám prosím zašlite e-mailom na: gs@atxsr.sk, alebo poštou na adresu nášho sídla.

Poplatok za členstvo:

Poplatok za členstvo v našej asociácii sa hradí ročne vo forme vystavenej faktúry. Výška poplatku je 10 EUR/1 preukaz vodiča vozidla taxislužby, pričom platí:

miminálny členský príspevok je vo výške 200,- Eur ročne, (jeden až dvadsať preukazov vodiča vozidla taxislužby)

každý ďaľší preukaz +10 Eur ročne až do maximálnej výšky členského príspevku 2.500,- Eur ročne za jeden subjekt.

Stiahnuť vo formáte Word (.docx)

Stiahnuť vo formáte PDF