Kontakt

OZ Asociácia TAXI Slovenskej Republiky

Račianska 75

831 02

Bratislava