Rozumná Regulácia pre TaxiBiznis ?? Včera bolo neskoro!!

od autora: | 14. decembra 2023

ATX SR sa už od svojho vzniku v r. 2020, snaží o presadenie prvkov rozumnej regulácie taxi odvetvia..

So štatutárnym zástupcom ATX SR, p. Branislavom Masárom, na túto tému diskutoval jeho dlhoročný spolupracovník a konzultant ATX SR p. Peter Andreánsky.

☆ Čo má odborná, ale i laická verejnosť chápať pod termínom „rozumná regulácia taxislužby“?

V roku 2019 nadobudla účinnosť novela Zákona č. 56/2012 o cestnej doprave, ktorý upravuje aj oblasť podnikania v taxislužbe, ako súčasti cestnej dopravy. Táto novela priniesla razantnú dereguláciu v segmente taxi. S cieľom uľahčiť legalizáciu prevádzkovateľov a vodičov digitálnych platforiem tzv. zdieľanej ekonomiky. Po 4 rokoch fungovania novelizovaného zákona môžme na základe skúseností z uplatnenia tohto zákona v praxi konštatovať, že úroveň poskytovaných taxislužieb výrazne klesla, a to najmä pokiaľ ide o kvalitu kvalitu poskytovaných služieb. Hoci z pohľadu kvantitatívneho, počet poskytovateľov sa rapídne, vzhladom k aktuálnemu dopytu, a krízovému obdobiu (pandémia, vojnový konflikt, prudká inflácia atď..) až neúmerne zvýšil. Podľa oficiálnych údajov počet vodičov taxi vzrástol o takmer 300 %. Úroveň taxislužby ako podnikateľského odvetvia v oblasti služieb v doprave, sa nielen podľa širokej verejnosti, najmä samotných klientov a cestujúcich, ale aj nezávislých odborníkov a kontrolných orgánov, žiaľ znížila. Chceme prwto veci zmeniť a dosiahnuť, aby štát, vláda a NR SR, v spolupráci so samosprávou, územnou ako i záujmovou, čím skôr zasiahol a rozumnou legislatívnou zmenou, odvetvie zreguloval, teda obnovil aspoň niektoré povodné, možno aj niektoré nové povinnosti dopravcov, poskytovateľov taxislužby tak, aby sa zvýšila kvalita služby i bezpečnosť a komfort cestujúcich, ako aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Tiež je žiadúce zabezpečiť vyššiu efektivitu kontroly a zvýšiť reputáciu tohto segmentu cestnej dopravy.

☆ Aké zmeny sú podľa ATX SR kľúčové?

Veríme, že si kompetentní osvoja viaceré naše návrhy, napríklad stanovenie vekovej hranice pre uchádzačov o taxi koncesie a preukazy, z pohľadu minimálneho veku alebo minimálnej odbornej praxe záujemcu o prácu vodiča taxi. Dnes môže 18 ročný uchádzač ako čerstvý držiteľ vodičského oprávnenia požiadať o vydanie preukazu vodiča taxi pre seba a taxi koncesie hoc aj na 40 ročnú Škodu 120, a pokiaľ má auto platnú STK+EK, žiadateľ môže o cca mesiac začať podnikať, čiže ako taxikár prepravovať desiatky zákazníkov denne na tomto veteráne, bez praxe vodiča. Máme za to, že vozidlo taxi by malo splnat iste kritériá, ako objem batožinoveho priestoru, 4 miesta na sedenie, iste sú dôležité i EkoNormy, stanoviť minimum povedzme Euro5, Euro6 … (Pokračovanie zverejníme čoskoro..)