Prezentujeme návrhy opatrení

od autora: | 28. marca 2024

○ Postupne tu prezentujeme návrhy opatrení ATX SR zamerané na >>

○ Rozumnú reguláciu odvetvia taxislužby, skúsme si ich dnes trošku pripomenúť a zhrnúť #NávrhyOpatrení, pokiaľ ide o

#Vozidlo

* Limit na vek MV (max. 15 r.), resp. EkoNormy (min. EURO5), s cieľom vylúčiť z trhu vozidlá morálne alebo aj fyzicky nezodpovedajúce súčasným moderným požiadavkám na životné prostredie a bezpečnosť prepravovaných cestujúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky (CP)

* Taxi EČV

* Povinné PZP

* Povinná registrácia v SR (SK EČV) ✅️

* Verejne prístupný register vozidiel & vodičov & dopravcov taxi, s informáciami o roku výroby, platnosti STK, EK, PZP + úhrade Cestnej Dani >> možnosť transparentnej kontroly týchto parametrov verejnosťou

*Žlté svietidlo s č. preukazu vodiča vzadu, a čiernym nápisom taxi vpredu

#Vodiča

* Podmienka praxe, nie čerství absolventi autoškoly, bez skúseností..

* Napríklad minimálne 1-2 roky držiteľom VP sk. B.

* Žiadatelia, ktorí nie sú držiteľmi SK VP >> povinné preskúšanie !! Nielen bežné „prevydanie“ VP, ak chcú byť nielen bežnými účastníkmi CP, ale vodičmi profesionálmi, musia absolvovať SK testy, teda preukázať znalosť SK dopravných predpisov o CP

* Zavedenie obmedzenia platnosti preukazu vodiča taxi >> max. 5 rokov >> povinná obnova preukazu VTxV, spolu s aktuálnym potvrdením spôsobilosti od lekára a dopravného psychológa, aj nové konanie na „klientskom centre“ vrátane kontroly bezúhonnosti (RT) a karty vodiča – záznam o priestupkoch vodiča z DI + čestné prehlásenie alebo iné potvrdenie o neobmedzenej spôsobilosti na právne úkony (evidencia súdna)

#Dopravcu

* Podmienka riadnych úhrad daní a odvodov, finančná spoľahlivosť voči štátu..

* Skúška odb. sposobilosti zodpovedného zástupcu

* Jedna fyzická osoba (podm. bezúhonnosti) može zastupovať len jedného dopravcu, zákaz reťazenia koncesií vydávaných priebežne na nové a nové spoločnosti, pričom osoba/osoby, ktoré ovládajú tieto spoločnosti sú stále tie isté, s tým, že jeden dopravca skrachuje, otvorí sa nová koncesia alebo sa použije iná čakajúci v šuplíku .. chaos, mutne vody a podvody..

* Skrátenie doby platnosti koncesie na max. 5 rokov

* Zákaz otvárať nové koncesie pre dopravcov, ktorí „točia/reťazia koncesie“

#Dispečingy / Digitálne platformy

* Obdobne ako pri dopravcoch, plus povinnosť stálej prevádzky v SR

* Povinnosť byť daňovým rezidentom SR, neprenášať daňové povinnosti na partnerov, vodičov, dopravcov

* Obmedzenie výšky provízie za sprostredkovanie objednávky na úroveň primeranú pridanej hodnote poskytovanej služby..žiaľ, toto zaváňa socíkom, ale mocná ruka trhu v tomto pripade nefunguje

* Obmedzenie nekalých praktík voči „partnerom“, zavedenie skutočných partnerských pravidiel..

* Zákaz dumpingových cien, globálne platformy likvidujú konkurenciu poskytovaním opakovaných a dlhodobých až 50-60% zliav .. ide o zneužívanie dominantného postavenia na trhu..

Klondajk 4 DP&FLTL

O týchto a ďalších návrhoch opatrení pre naše odvetvie a podnikanie, aktuálne prebiehajú rokujeme nielen s

Ministerstvo dopravy SR, ale aj s ďalšími dotknutými rezortami

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra SR

V našich cieľoch nás podporuje Slovenský Živnostenský Zväz, ktorého sme hrdým členom.