Podali sme zásadnú pripomienku

od autora: | 15. februára 2024

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy predložila v rámci medzirezortného pripomienkového konania k novele zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave zásadnú pripomienku.

Žiadame do návrhu zákona doplniť nové novelizačné body. Ich obsahom bude, aby prevádzkovateľ taxislužby mohol od 1. januára 2025 používať výlučne motorové vozidlo spĺňajúce aktuálne ekologické a bezpečnostné požiadavky zohľadnené v emisnej norme Euro 6/Euro VI. V rámci prechodných ustanovení zákona bude umožnené využívať motorové vozidlá (MV) spĺňajúce emisnú normu Euro 5/Euro V a nižšiu len do 31.12.2024. Odôvodnenie: S návrhom na „vylúčenie“ motorových vozidiel používaných na prevádzkovanie taxislužby, registrovaných v krajinách mimo SR (MV s EČV inou ako SK) súhlasíme. Na tento stav sme dlhodobo upozorňovali, pretože spôsoboval neférové konkurenčné výhody niektorých dopravcov a teda deformáciu podnikateľského prostredia. Návrh žiadame ešte rozšíriť o vylúčenie aj tých motorových vozidiel taxislužieb, ktoré nevyhovujú požiadavkám na aktuálne ekologické a bezpečnostné nároky spoločnosti, cestujúcich a iných účastníkov cestnej premávky. Po účinnosti novely zákona o cestnej doprave (od 1. apríla 2019) so znepokojením sledujeme a upozorňujeme na neustály nárast počtu starých, vyše 25- či 30-ročných motorových vozidiel prevádzkujúcich taxislužbu. Ich použitie v premávke predstavuje riziko, nielen pre ich „vysoký vek“ a morálne opotrebovanie, ale najmä pre bezpečnosť cestujúcich a iných účastníkov cestnej premávky. Tieto vozidlá sú pritom nevyhovujúce pre podnikanie v taxislužbe aj z pohľadu ochrany životného prostredia. Jedno takéto vozidlo taxislužby, ktoré je denne „efektívne využité“ v uliciach mesta, odjazdí pri nonstop režime približne 700 až 800 km. 5 000 takýchto ekologicky nevyhovujúcich vozidiel odjazdí až 4 milióny neekologických kilometrov za 1 deň. Napr. v Bratislave dopravcovia poskytujú taxislužbu s cca 20 000 vozidlami. Ak len štvrtina z nich (25%) nespĺňa aktuálne ekologické parametre, tak je hlavné mesto denne zbytočne zaťažované tonami emisií. V skutočnosti ide zrejme o vyššie čísla, keďže podľa našich odhadov je cca 90% vozidiel taxislužieb starších ako 10 rokov, viac ako 80% starších ako 15 rokov a približne 50% dokonca starších ako 20 – 25 rokov. Považujeme za neprípustné, že v čase, kedy v Európe prechádzame k ekologickým formám dopravy, (mestská hromadná doprava, e-bike, elektromobily atď.) sa nezavádzajú ekologické pravidlá pre prevádzkovateľov taxislužieb. Súčasne považujeme taxislužbu za nepravidelnú osobnú dopravu. V iných mestách všade vo vyspelých krajinách EÚ je považovanú za súčasť verejnej dopravy a mestskej hromadnej dopravy.