Je potrebné aby vláda okamžite prijala opatrenia na záchranu svojich občanov pred hladom a biedou.

od autora: | 20. apríla 2020

Za Asociáciu TAXI SR (ATX SR) máme teraz len jeden, ale kľúčovy návrh opatrenia. 

V aktuálnej situácii, kedy  taxislužby a taxikari počas obmedzení z dôvodu opatrení kvôli pandémii COVID 19, nemajú žiadne tržby, teda ani príjmy, z ktorých by mohli realizovať svoje životné potreby a potreby svojich rodinných príslušníkov, navrhujeme, aby Vláda SR okamžite realizovala také kroky, ktoré zabezpečia všetkým občanom SR, SZČO aj zamestnancom, možnosť dôstojného prežitia tejto krízy, ktorú sme nikto nespôsobili.

Za kľúčové považujeme podporiť všetkých dotknutých podnikateľov i zamestnancov, a to nielen v taxislužbe, ktorú vláda zakázala prevádzkovať 16.3.2020 sumou najmenej 500 eur, ktorá cca zodpovedá výške čistej minimálnej mzdy. Táto podpora má byť záchranným kolesom a nie poistným plnením. Preto ju nemožno viazať na sociálne poistenie, ani zohľadňovať časové obdobie podnikania, či existenciu rôznych záväzkov týchto osôb, ktoré sú doslova existenčne ohrození.