Ustanovujúci snem Asociácie Taxi SR prišli podporiť aj z ministerstva dopravy

od autora: | 4. marca 2020

Dňa 4.3.2020 prebehol ustanovujúci snem našej asociácie za účasti taxi firiem z celého Slovenska, ktorých rovnako trápi smerovanie nášho odvetvia. Ďakujeme za záujem zo strany ministerstva dopravy a za účasť vyše 20 právnických subjektov. Niektorí ďalší svoju účasť vopred ospravedlnili. Konštatujeme, že boli schválené všetky body programu, ktoré sú uvedené nižšie.

Pánom z ministerstva sme zároveň predostreli dopad novely zákona č. 56/2012 o cestnej doprave. Vyjadrili sme znepokojenie nad súčasnou situáciou na cestách, vplyv novely zákona na jednotlivé mestá a zároveň sme im odovzdali materiály preukazujúce sústavné porušovanie zákonov niektorých firiem a dispečingov. Vyjadrili sme presvedčenie, že štát tu dostatočne nechráni Slovenského podnikateľa a obavy čo sa bude diať v blízkej budúcnosti. Páni z ministerstva uvítali vznik nášho subjektu ako silného partnera do budúcnosti a vyjadrili názor, že veľa vecí týkajúcich sa taxislužby si môžu riešiť jednotlivé kraje a mestá a to VZN-kami, nakoľko je to v zákone priamo uvedené.

Chceme sa poďakovať všetkým za účasť a už v najbližšie dni pripravíme registráciu pre nových členov online, prihlášky a fórum, ktoré bude súčasťou tejto stránky, zverejníme naše stanovy a ďalšie kroky.