Dokument odhalil podozrenia z úniku daní a odvodov

od autora: | 2. marca 2020

Vyše 70 stranový dokument, ktorý sme dávali dokopy niekoľko mesiacov okrem iného odhalil vážne podozrenia pri zamestnávaní tkz. flotilových taxikárov. To sú takí, ktorí nie sú držiteľmi vlastnej koncesie na prevádzku taxislužby, čiže v zmysle zákona musia byť v pracovnoprávnom vzťahu s držiteľom takejto koncesie. „Pracovné zmluvy“ v dokumente neobsahujú ani zákonné náležitosti a vyvolávajú vážne podozrenia z jednej obrovskej schémy fungovania týchto firiem, ktoré spolupracujú s takzvanou „zdieľanou ekonomikou“. Získali sme informácie o tom, že samotní vodiči boli nabádaní k použitiu vlastných osobných účtov do informačného systému prevádzkovateľa digitálneho dispečingu, to znamená, že všetky platby mali ísť v niektorých prípadoch mimo účtovníctva flotilových firiem.

Od kontrólnych orgánov by nepochybne stačilo vyžiadať si dáta o prevádzke vodičov, ich času online, a kam smerovali platby, čo sa už deje napríklad v Čechách, kde vodičov niektorých aplikácii dodatočne dodania.

https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/financni-sprava-zaklekla-na-ridice-alternativnich-taxisluzeb-1367055?fbclid=IwAR2Z_TKChClgNzz8c0EwwHbDLw9BABbiSAWw8y02qIcllrG2FnnQQurKoe0