Stretnutie s predstaviteľmi hlavného mesta SR Bratislavy a oddelením mestkej mobility

od autora: | 28. februára 2020

Dňa 26.2.2020 sa uskutočnilo úvodné stretnutie pod záštitou našej asociácie na magistráte hlavného mesta. Našimi hlavnými návrhmi, ktoré z nášho pohľadu môže riešiť mesto boli:

  • Zriadenie komisie taxi pre mesto Bratislava ako odborného garanta pre skúšky z miestopisu a zároveň do neho navrhnúť členov našej asociácie
  • Skúška miestopisu: písomný test+ústny test+slepá mapa – s cieľom skvalitnenia služby zákazníkom a menšiemu počtu nehôd. MIESTOPIS POVINNE PRE VŠETKÝCH TAXIKÁROV DO KONCA ROKA.
  • NORMA VOZIDLA EURO 5
  • REGULÁCIA CIEN min. 1,2 EUR/km – max 2 EUR/km celoplošne pre všetkých vrátane digitálnych dispečingov. ZACHOVANIE TRHOVEJ SÚŤAŽE. NA TRHU BUDE ROZHODOVAŤ KVALITA SLUŽIEB A NIE DUMPINGOVÉ CENY.

Z pohľadu mesta

  • Mesto víta, že má silného partnera, s ktorým môže rokovať o téme taxi.
  • Návrh VZN-ka o taxi je v štádiu, kedy ho študujú legislatívci mesta (všetky detaily návrhu nám nechceli prezradiť, kým neprejde cez právnikov)
  • Problémy v taxislužbe vidia a cítia (chodia podnety aj od občanov). O všetkom sa chcú s nami baviť (sú pripravení s nami spolupracovať a rokovať aj na ministerstvách) zároveň nechcú prekročiť svoje kompetencie v zmysle zákona. Prizvú nás k prvému oficiálnemu rokovaniu pracovnej skupiny po vyjadrení právnikov k návrhu VZN.
  • Prevzali si od nás komplet materiály získane našou húževnatou činnostou o všetkých podozrivých okolnostiach fungovania taxi v Bratislave.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *